Oferta

BHP i OCHRONA PPOŻ.

Naszym Klientom oferujemy usługi w ramach:

 1. organizacji i prowadzenia szkoleń obowiązkowych w zakresie:
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników.
 1. kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP i ochrony ppoż. (outsourcing),
 2. realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę na firmy w zakresie BHP,
 3. dokonywania oceny ryzyka zawodowego,
 4. przeprowadzania analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. prowadzenia postępowań powypadkowych,
 6. opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, ppoż.,
 7. doraźnej analizy stanu BHP i ochrony ppoż. ,
 8. nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów nadzoru nad warunkami pracy.

Szkolenia BHP

Realizujemy szkolenia wstępne i okresowe BHP.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz krótkich filmów video, ułatwiających poszczególnym grupom słuchaczy przyswojenie problematyki BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do realizacji szkoleń angażujemy wykładowców posiadających odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz dbających o wysoki poziom szkolenia, a także miłą atmosferę podczas zajęć dydaktycznych.

Prowadzimy także szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami metodą samokształcenia kierowanego. Forma szkolenia polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych pracownikom, a następnie przeprowadzeniu krótszej niż przy innych formach szkolenia prezentacji multimedialnej oraz egzaminu sprawdzającego przyswojenie wiedzy w formie testu.

Po ukończonym szkoleniu wystawiamy wymagane prawem zaświadczenia z zamieszczonym na odwrocie programem danego szkolenia.

Usługi BHP

Stała obsługa firmy w zakresie BHP

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie i zawierane na dłuższe okresy umowy.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach.

Sporządzenie Dokumentacji Powypadkowej

Oferujemy Państwu sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.)tj.:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia, należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • na życzenie poszkodowanego bezpłatnie sporządzamy wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy, np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.